Valštejn současný

Pár střípků z valštejnské současnosti…

…mnohem více fotografií najdete v sekci Fotogalerie a Valštejnská toulání.