Děkujeme

Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří nám pomáhají v naší činnosti.

Osobně děkujeme:

 • Zastupitelstvu města Město Albrechtice, panu starostovi Luďku Volkovi a panu místostarostovi Martinu Špalkovi za finanční podporu při realizaci Valštejnského okruhu a za veškerou vzájemnou spolupráci.
 • Nadačnímu fondu VEOLIA za poskytnutí peněžní dotace ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu „Střecha nad hlavou“ v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2017. Prostředky byly použity na nákup venkovního stanu.
 • Obecnímu úřadu Holčovice a panu starostovi Pavlu Šprinzovi za zapůjčení venkovního vybavení pro pořádání spolkových akcí.
 • manželům Blance a Robertu Kořínkovým za finanční dar k registraci domény www.valstejn.cz, pronájem potřebného webového prostoru a za prostředky k výrobě spolkové tabule se znakem.
 • Květoslavu Growkovi za návrh spolkového znaku.
 • Haně Geržové za korektury textů.
 • Janě Pražákové, Martině Švecové a Janě Guthové za překlady z německého jazyka.
 • Radimu Kabeláčovi za grafické práce a správu webového prostoru.
 • Jakubu Gajdovi za odborný posudek sochy sv. Jana Nepomuckého.
 • Milanu Žůrkovi za svolení k umístění informační tabule na jeho pozemku.

a

dalším sponzorům našich akcí:

Upalování čarodějnic a stavění májky 2017

 • městu Město Albrechtice za dotaci z rozpočtu města pro uspořádání programu pro děti agentury LENA+, nákupu sladkostí a materiálu a zapůjčení venkovního stanu včetně lavic a stolů,
 • obci Holčovice za bezplatné zapůjčení mobilního WC, venkovního stanu včetně lavic a stolů,
 • společnosti Kofola, a.s., za poskytnutí osvěžujících nápojů pro děti,
 • panu Andreji Solawovi (Potraviny u Solawů) za poskytnutí daru ve formě občerstvení pro děti,
 • firmě Kamil Lovás za bezplatné srovnání pozemku kolem venkovních stanů a májky,
 • paní Kateřině Bugrisové a panu Josefu Žídkovi za dar pro občerstvení a dárky pro děti,
 • manželům Márii a Janu Šiškovým za poskytnutí pozemku pro vystoupení agentury LENA+ a bezplatného zajištění elektrické energie,
 • panu Ondřeji Čížkovi za poskytnutí dřeva pro pálení čarodějnice a večerní oheň,
 • paní Věře Vahalikové za pexesa, omalovánky a vystřihovánky,
 • společnosti BOSCH za papírnické a kancelářské potřeby a dárky pro děti,
 • a všem ostatním, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili v průběhu samotné akce.

Spolek Valštejn