Pouť k Panně Marii Pomocné

Letošní pouť Spolku Valštejn k Panně Marii Pomocné nad Zlatými Horami se konala v sobotu 12. září 2015. Zúčastnilo se jí deset dvounohých a jeden čtyřnohý poutník, přičemž nejvzdálenější poutníci k nám tentokráte dorazili až z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Vzduch byl průzračný, výhledy nakonečné a babí léto dodalo pouti potřebnou poetiku.