Oprava kaple na Malém Valštejně

Na počátku července roku 2017 byla zahájena avizovaná oprava kaple na Malém Valštejně. Návrh nové podoby kaple vznikl ve spolupráci Spolku Valštejn, pracovníků NPÚ, památkové péče města Krnova a vedení města Město Albrechtice. Investorem je město Město Albrechtice, opravu provádí firma TAYLOR stavební s.r.o.