Kanaďané na Valštejně

Velmi vzácnou návštěvu jsme přivítali na Valštejně 15. ledna 2017 – manželé Jacka a Gwen Kassel z Kanady v doprovodu genealoga Martina Pytra. Pan Jack Kassel je přímým potomkem valštejnských rodin Theinert, Weber a Gross – viz část rodokmenu na obrázku.

Rodokmen_GROSSA právě Karel Gross odešel na počátku 20. století z Valštejna do Kanady. Prošli jsme společně východní údolí a našli místa, kde stávala původní stavení jeho předků. Pro pana Kassela bylo skutečně silným emotivním zážitkem stanout přesně v místě, kde kdysi dávno stával jeho praděda…