Upalování čarodějnic a stavění májky

Když v polovině dubna zasáhla velkou část ČR včetně Jesenicka sněhová kalamita, říkali jsme si, že do valštejnského Upalování čarodějnic a stavění májky to určitě bezpečně roztaje. Jak šel postupně čas a sněhu neubývalo, zmocňovala se nás lehká nervozita. A když v podvečer čarodějnického dne leželo na Valštejně stále 15 cm sněhu, další padal společně s deštěm a teplota byla lehce nad bodem mrazu, nevypadalo to příliš optimisticky.

Ale možná právě proto, že jsme ani na chvíli nezaváhali a připravovali vše tak, jako by se (do slova a do písmene) nechumelilo, dostali jsme v sobotu ráno úžasný dárek. Nebe bez mráčků, teplota rychle stoupala vzhůru a slunce po šedivých dnech nutilo přivírat naše oči. Sníh mizel rychlostí blesku a ty, kteří se stejně jako my nevzdali, čekal krásný jarně-letní den se spoustou zábavy.

Dopoledne se děti vydaly na tradiční šipkovanou s řadou různých čarodějnických úkolů, aby je na konci čekala sladká odměna. Po návratu zpět se všichni posilnili vydatným obědem, načež vzápětí získanou energii z jídla vytančili a vyskákali při dvouhodinovém představení pro děti Agentury LENA+. Nakonec jsme spálením čarodějnice definitivně zamávali dlouhé a nekonečné zimě a na druhý pokus postavili valštejnskou májku.

I přes do poslední chvíle nevlídné počasí se nakonec dětského programu zúčastnilo více jak 40 spokojených dětí. V této souvislosti bychom rádi poděkovali našim donorům a sponzorům, kteří nám letos umožnili zase o trochu rozšířit program a všeobecné možnosti naší akce. Ovšem, než tak jmenovitě učiníme, osobně bych rád nejprve poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě letošního ročníku Upalování čarodějnic a stavění májky na Valštejně. Bylo to skutečně velmi náročné, mnohdy až beznadějné. Díky všem, kteří v neustálém mokru přenášeli technické zázemí, hrabali sníh, ačkoliv věděli, že ráno tam bude ležet zase a všem, kteří nám během příprav poskytli potřebné zázemí, teplo domova a komfort. Díky, že jste to nevzdali!

A nyní poděkování sponzorům. Spolek Valštejn tímto děkuje:

  • městu Město Albrechtice za dotaci z rozpočtu města pro uspořádání programu pro děti Agentury LENA+, nákupu sladkostí a materiálu a zapůjčení venkovního stanu včetně lavic a stolů,
  • obci Holčovice za bezplatné zapůjčení mobilního WC, venkovního stanu včetně lavic a stolů,
  • společnosti Kofola, a.s., za poskytnutí osvěžujících nápojů pro děti,
  • panu Andreji Solawovi (Potraviny u Solawů) za poskytnutí daru ve formě občerstvení pro děti,
  • firmě Kamil Lovás za bezplatné srovnání pozemku kolem venkovních stanů a májky,
  • paní Kateřině Bugrisové a panu Josefu Žídkovi za dar pro občerstvení a dárky pro děti,
  • manželům Márii a Janu Šiškovým za poskytnutí pozemku pro vystoupení Agentury LENA+ a bezplatného zajištění elektrické energie,
  • panu Ondřeji Čížkovi za poskytnutí dřeva pro pálení čarodějnice a večerní oheň,
  • paní Věře Vahalikové za pexesa, omalovánky a vystřihovánky,
  • společnosti BOSCH za papírnické a kancelářské potřeby a dárky pro děti,

a všem ostatním, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili v průběhu samotné akce.

Robert Kořínek