Kurt Schmidt a Meinhard Schütterle na Valštejně

V sobotu 2. dubna 2016 poctili návštěvou Valštejn na pozvání spolku čtyři významné osoby – krnovské patriotky Květoslava Kukelková a Ludmila Čajanová a pánové Meinhard Schütterle a Kurt Schmidt z Německa. Ačkoliv by si všichni čtyři zasloužili bližší představení, zmíníme dnes pár slov pouze o posledně jmenovaném.

Kurt Schmidt je bývalým předsedou německého sdružení Domovský okres Krnov – Heimatkreis Jaegerndorf. Tento středoškolský profesor historie, latiny a mezinárodních vztahů ve výslužbě se narodil v německé evangelické rodině z Heřmanovic, ale vyrůstal v Krnově na Cvilíně. Začátkem léta roku 1945 byl společně s velkou většinou německého obyvatelstva přemístěn do jednoho ze tří sběrných táborů v Krnově, kde místní Němci museli strávit téměř rok života před odsunem v červenci 1946 do Německa.

Přestože po odsunu většinu života prožil v Německu, stále se zajímal o svou původní vlast a vždy usiloval o usmíření mezi bývalými a současnými obyvateli Krnovska. Dokázal diplomaticky mírnit radikální názory na obou stranách a získal si úctu Čechů i Němců. Významně přispěl k budování důvěry mezi předválečným německým obyvatelstvem Krnova a navazování porozumění s nynějšími obyvateli Krnova. Je zakladatelem a zároveň hlavním organizátorem dnes již tradiční akce Česko-německého týdne, který se od roku 1995 koná každoročně v Krnově. Pan Schmidt perfektně hovoří česky i německy a má 88 roků!

V roce 2012 udělilo město Krnov Kurtu Schmidtovi ocenění za zásluhy v odstraňování vzájemných předsudků mezi národy. Dnes po něm jeho náročnou práci přebírá kolega Meinhard Schütterle.