Spolkový znak Valštejna

ZnakZnak je koncipován podle historických vazeb a heraldických a vexikologických parametrů platných pro obecní symboly. Spolkový znak Valštejna byl vyhlášen 1. ledna 2016.

Zlatý (žlutý) štít je rozdělen zeleným břevnem pošikem, zlatá je barvou Slezska. Horní pole nese modré písmeno W, dolní pole červené planoucí srdce. Na břevně jsou tři stříbrné šesticípé hvězdy, prostřední je větší.

Modré písmeno W připomíná majitele albrechtického panství a zakladatele obce, rod Valdštejnů (německy Waldstein), kteří měli ve znaku modrého lva na zlatém poli. Zároveň odkazuje na původní název obce Wallstein a původní německé obyvatelstvo.

Červené planoucí srdce vyjadřuje zasvěcení již neexistujícího kostela sv. Františku Xaverskému, katolickému misionáři a spoluzakladateli Tovaryšstva Ježíšova (planoucí srdce je atributem sv. Františka Xaverského). Ze současného pohledu je symbolem víry a odhodlání.

Stříbrné šesticípé hvězdy znázorňují tři bývalé části obce: Velký Valštejn, Malý Valštejn a Ztracenou Vodu. Jsou převzaty z krnovského znaku, čímž je dána historická územně správní příslušnost (do roku 1960, kdy okres Krnov musel zaniknout). Větší hvězda je určena Velkému Valštejnu, dvě menší částem Ztracená Voda a Malý Valštejn.

Zelené břevno označuje charakter obce, údolí posazená mezi kopci, zemědělský ráz; vedení pošikem má naznačovat i dynamiku současnosti – snahu spolku o povznesení obce.

Autorem návrhu znaku je Mgr. Květoslav Growka, archivní inspektor Státního okresního archivu Jeseník. Korektury textů provedla Mgr. Hana Geržová, grafické práce provedl Radim Kabeláč.