Depozitář SZM v Opavě

V depozitáři Slezského zemského muzea v Opavě se nachází některé předměty z inventáře bývalého valštejnského kostela. Jedná se o oltářní obraz sv. Františka Xaverského s rámem, víko křtitelnice se sochařskou výzdobou, dva postavníky a dva protějškové anděly. Jeden z postavníků je v současné době veřejnosti přístupný v opavském Obecním domě na Ostrožné ulici 46. Poděkování patří paní ředitelce muzea Mgr. Janě Horákové za svolení k fotografování předmětů v depozitáři a panu kurátorovi sbírky výtvarného umění Mgr. Martinu Janákovi za ochotu a doprovod v depozitáři.